Gå til leksikonoversigt

Dahlmann, Friedrich Christoph, 1785-1860, historieprofessor

Personer

Professor i historie ved Kiels Universitet. Stammede fra Wismar. Dahlmann var inspireret af Napoleonstidens tyske nationalbevægelse, men den slesvig-holstenisme, han udviklede i årene 1814-15, understregede især Slesvigs og Holstens historiske rettigheder, navnlig Ribebrevet fra 1460. Han ønskede en liberal forfatning for begge hertugdømmer og deres tilslutning til Det Tyske Forbund. Dahlmann var sekretær for det slesvig-holstenske ridderskab og talsmand for dets forfatningskrav. 

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.