Gå til leksikonoversigt

Danevirke Museum

Steder

Museet er beliggende nogle få km vest for Slesvig på det sted, hvor Danevirke og Hærvejen krydser hinanden og det sted som også er kendt som "Porten til Norden". Fædrelandssangen "Danmark dejligst vang og vænge" tager udgangspunkt i samme sted.

Museets permanente udstilling beskriver de forskellige faser i Danevirkes historie og dermed den tidligste danmarkshistorie. Desuden vises udstillinger om grænselandets historie og aktuelle sydslesvigske forhold.

Ca. 400 meter vest for museet er rester af Valdemarsmuren frilagt, og yderligere 100 meter mod vest har museet i samarbejde med danske og tysk ingeniørtropper genetableret Skanse 14 efter gamle tegninger og fotos fra 1864.

Efter 14 års dansk-tysk samarbejde blev Danevirke og Hedeby i juni 2018 optaget på Unescos liste over verdens kulturarv og dermed anerkendt som et af Europas vigtigste arkæologiske fundsteder.

Ud over fortællingen om Danevirke rummer museet en udstilling om det danske mindretals historie. Museet ejes af Sydslesvigsk Forening.

Museet ledes af museumsinspektør Lars Bethge..

 Se museets hjemmeside. Museet kan kontaktes på tlf. 0049 4621 37814  eller på e-post.

I forbindelse med markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark bevilgede A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden 73 mio. kr. til etablering af et helt nyt Danevirke Museum. Museet skal også ses i sammenhæng med Danevirkes og Hedebys optagelse på UNESCO Verdenskulturarvliste.