Gå til leksikonoversigt

Dansk Folkeforening

Begreber

Forening oprettet sidst på året i 1864 og udsprunget af det national-liberale parti. Foreningen havde til formål "at bevare den i fælles nationalitet begrundede forbindelse til de danske slesvigere". Dans Folkeforenings slesvigske udvalg bestod af tidligere slesvigske embedsmænd som f.eks. Mouritz Mørk Hansen, Johannes G.E. Kok, G. Graae, S.B. Thrige og R.S. Friedrichsen.

Indtil ca. 1870 støttede Dansk Folkeforening rundhåndet bl.a. den danske presse i Slesvig, men derefter svandt midlerne kraftigt ind, og foreningen opløstes.