Gå til leksikonoversigt

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Begreber

Dansk Sundhedstjeneste er det danske mindretals social- og sundhedscenter.

Hovedkontor:

Dansk Sundhedstjeneste

Waldstrasse 45

24939  Flensborg

tlf. 0049 461 570 580

fax. 0049 461 570 58 88

e-post: info@dksund.de

Sundhedstjenesten beskæftiger 21 sundhedsplejersker fordelt over hele Sydslesvig og tilbyder til det danske mindretals medlemmer 

Hjemmepleje

Skolesundhedstjeneste

Mødrerådgivning

Spædbørnsundersøgelse

Sodialrådgivning

Dansk Sundhedstjeneste driver Dansk Alderdomshjem i Flensborg med 84 pladser samt næsten 100 pensionistboliger spredt i Sydslesvig. I Danmark driver Dansk Sundhedstjeneste i samarbejde med Danmarks Lungeforening "Kystsanatoriet i Hjerting" med plads til 150 børn. Endvidere hvilehjemmet Bennetgaard i Københoved hvor pensionister kan komme på kortere 14-dages ophold.

Historie:

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. startede arbejdet i september 1945. Det var lægebrødrene Emil og Martin Vermehren, der tog initiativet. I denne nødens tid  var der hårdt brug for hjælp på alle områder. I denne tid var Dansk Sundhedstjeneste under Dansk Røde Kors. Efterhånden som forholdene normaliseredes, har arbejdet gradvist ændret karakter. Nu som før er der stærkt behov for Sundhedstjenestens mangesidige indsats, ikke mindst fordi det offentlige syd for grænsen kun løser en begrænset del af de problemer der og private organisationer så må træde til.  

Se sundhedstjenestens hjemmeside