Gå til leksikonoversigt

Den krumme Vej

Steder

Gren af Hærvejen, som førte fra Bov til Flensborg. Vejen blev i middelalderen bevogtet fra borgen Nyhus, hvoraf rester endny kan ses umiddelbart syd for grænsen. Borgen blev opført af de holstenske grever i 1345 så de kunne bevogte Den krumme Vej og opkræve told på varer til og fra Flensborg. Syd for den lille bebyggelse Rønsdam i Bov er frilagt et stykke af den gamle brolagte vej, som fører ned til den lille grænseovergang Rønsdam/Schlossberg.

Vejen havde stor betydning i forbindelse med Slaget ved Bov den 9. april 1848, hvor slesvig-holstenske styrker blev angrebet fra vest og trak sig tilbage ad Den krumme Vej mod Flensborg.