Gå til leksikonoversigt

Ditmarskenfelttoget

Begreber

Ditmarskenfelttoget var et forsøg på erobring af det bondestyrede marsklandskab Ditmarsken i det vestlige Holsten.

I 1309 og 1404 led holstenske grever nederlag under forsøg på at erobre området. Den tyske kejser forlenede 1473 kong Christian 1. med Ditmarsken, hvad der dog ikke førte til herredømme over området. I 1497-99 kom det til stridigheder mellem på den ene side danskere og slesvig-holstenerne og på den anden side ditmarskere. I februar 1500 rykkede en hær ind i Ditmarsken under ledelse af kong Hans og hertug Frederik af Slesvig og Holsten. Hæren bestod af det slesvig-holstenske ridderskab, danske adelige, borgere og bønder fra Danmark og Slesvig-Holsten samt adelige fra store dele af Nordtyskland. Der var også et omfattende artilleri og Den Saksiske Garde, en gruppe lejetropper på 4.000 mand.

Efter erobringen af hovedbyen Meldorf led hele denne hær et katastrofalt nederlag 17. februar i slaget ved Hemmingsted. På en snæver marskvej blev den stoppet af en jordvold og angrebet fra alle sider af ditmarskerne, der åbnede for sluserne, så de lavtliggende områder blev oversvømmet. Tabet på dansk/hertugelig side var over 4.000 mand, bl.a. store dele af garden. Viklet ind i Dannebrog faldt Hans von Ahlefeldt sammen med seks væbnere og med ham talrige andre adelige. Flaget blev senere ophængt i kirken i Meldorf.

Først 1559 erobrede en dansk-slesvig-holstensk styrke Ditmarsken, som nu blev en del af hertugdømmet Holsten.

Af Bjørn Poulsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.