Gå til leksikonoversigt

Dobbeltege

Begreber

Dobbeltege, betegnelsen for to egetræer på fælles rod, var fra midten af 1800-tallet et udbredt symbol på Slesvig-Holstens enhed, som den blev ønsket af tysksindede i hertugdømmerne med henvisning til Ribebrevet af 1460, hvor udtrykket "Schleswig-Holstein up ewich tosamende ungedelt" findes. Som led i propagandaen blev betegnelsen "Dobbelt eg" også brugt som navn på slesvig-holstenske sang-, kultur- og idrætsforeninger. Endnu i dag bærer mindst to sydslesvigske idrætsforeninger navnet "Doppeleiche", nemlig Turn- und Sports Verein Doppeleiche Viöl i Fjolde og Turn und Sports Verein Doppeleiche Jagel syd for Slesvig.

Også i "Slesvig-Holsten-Sangen" hedder det i strofe 7 "Teures du Doppeleiche unter einer Krone Dach..."

Disse egetræer var derfor en provokation for de danske sønderjyder, som anså en deling af Slesvig og Holsten for en rimelig løsning på den nationale konflikt. De kunne derfor finde på at fælde den ene af de to egetræer på samme rod, eller demonstrativt plante to egetræer på hver sin rod ved siden af hinanden, som det f.eks. ses ved Kobbermølle Skole umiddelbart nord for Flensborg. Det tilsvarende danske regionale symbol var et billede med De sønderjyske Piger

Litteratur:
Inge Adriansen: "Teures Land, du Doppeleiche" - om rodfaste symboler i grænselandet, især de slesvig-holstenske dobbeltege. Nordslesvigske Museer 1979, side 133-148. OG Sønderjysk Månedsskrift 1979, side 493-508.

Jörg Matthies: Unter einer Krone Dach ... : die Doppeleiche als schleswig-holsteinisches Unabhängigkeitssymbol. Geschichte & Kultur Bd. 13, udg. af Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Neumünster 2003. 14 sider.

Jörg Matthies: Die Schleswig-Holsteinische Doppeleiche : zur Motivgeschichte eines regionalen Nationaldenkmals. Nordelbingen bd. 67, 1998, s. 81-112