Gå til leksikonoversigt

Duborg Slot

Steder

En af de første fæstninger i Flensborg by, placeret på en høj banke kaldet Vor Frue Bjerg eller Mariebjerget, hvor der tidligere lå en adelsgård tilhørende Ivar Juel. I 1409 solgte Ivar Juel arealet til dronning Margrete, som fra 1411 lod Duborg Slot opføre som et værn mod holstenske grever, som igennem årtier havde haft stor indflydelse i byen. Placeringen var fordelagtig i forhold til angreb vest fra, samtidig med at havnen kunne forsvares fra borgen.

Borgen blev opført på kun fem år, men man fortsatte med at bygge på fæstningsværket også efter dronning Margrethes død af pest i 1412. Der er usikkerhed om hvorfor slottet fik navnet Duborg. En teori hævder, at slottet er opkaldt efter ridderen Jens Due, der levede i 1500-tallet. En anden forklaring kan være, at en due indgik i borgens våbenmærke.

Duborg var centrum for den danske kongemagt i Slesvig-Holsten i 1500- og 1600-tallet og i samme periode opholdssted for de danske konger. Christian 5. blev født på Duborg Slot. Slottet blev i 1703 opgivet som beboelse og fra 1719 begyndte man at nedbryde slottet. Murstenene blev genbrugt andre steder, bl.a. på Flensborghus. De sidste rester af slottet blev sprængt bort omkring år 1900.

I dag ligger det danske mindretals gymnasium Duborg-Skolen på slottets placering højt hævet over Flensborg bys centrum.