Gå til leksikonoversigt

Dybbøldag

Begreber

Den 18. april, årsdagen for Stormen på Dybbøl i 1864, er siden 1865 markeret med blomster og kranse ved danske krigergrave. Fra 1921 er dagen blevet fastholdt i erindringen af den danske garnison i Sønderborg med march gennem byen og kransenedlæggelser på Dybbøl Banke, hvor det tyske mindretal foretog kransenedlæggelser ved sine grave nogle timer senere.

Siden 2002 har der været fælles dansk-tyske kransenedlæggelser på Dybbøl Banke, og fra 2011 fælles dansk-tysk march herfra og ned ad Dybbøl Banke til Sønderborg. Over det meste af landet sælger Grænseforeningen Dybbølmærker 18. april. Overskuddet går til nationale formål i Sydslesvig.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.