Gå til leksikonoversigt

Egernførde - tidstavle

 

1197

Byen nævnes første gang i forbindelse med borgen Ykaernaeburgh.

1180-97

Borreby Kirke bygges.

ca. 1200

Skt. Nikolaj Kirkes ældste del bygges.

1231

Byen nævnes i Kong Valdemars Jordebog.

1345

Byen får købstadsrettigheder.

ca. 1400

Skt. Nikolaj kirke genopføres efter brand.

1416-17

Borgen genopføres efter ødelæggelse under Erik af Pommern.

1534

Goschhof eller Godske Ahlefeldts Stiftelse oprettes. Stiftelsen nedlægges i 1889.

1554

Christian 3. lægger byen ind under Gottorp.

1570-1640

Billedskæreren Hans Gudewerth den Ældre.

1600-1671

Billedskæreren Hans Gudewerth den Yngre.

1627-28

Byen plyndres af kejserlige tropper under Trediveårskrigen.

1629

Under pesten dør størsteparten af byens indbyggere. Kun 39 personer overlever.

1635

Stadsretten godkendes igen af hertug Friedrich 3. af Gottorp.

1694

Under en stormflod sker store ødelæggelser.

ca.1700

Det førstelærerseminarium i byen oprettes.

1721

Med ophævelse af Gottorp-styret lægges Egernførde under den kongelige del af hertugdømmet.

1768-80

Købmandsslægten Otte arbejder med fajanceproduktion.

1785

Christians Plejehus oprettes, nedlagt 1854.

1803

Ved folketællingen har byen 2.911 indbyggere, heraf alene 353 i Christians Plejehus.

1805

Den kendte forkæmper for danskheden, karetmager Jes Kruse, fødes. Han dør i Flensborg i 1859.

1836

Prinsen af Nør vælges som byens repræsentant i den slesvigske stænderforsamling.

1840

Marie Louise Badet opførespå Borbysiden.

1848

En fægtning ved Sandkrug den 21. april koster 6 danske soldater livet.

1849

Kampen i Egernførde Bugt 5. april, hvor linieskibet "Christian den Ottende" springer i luften og fregatten "Gefion" bliver opbragt. Kampen koster 105 faldne og 61 sårede og yderligere 900 tages til fange.

1867

Egernførde by bliver en del af landkredsen Egernførde omfattende Svans, Hytten og Jernved.

1872

En ny stor stormflodskatastrofe rammer byen.

1881

Jernbanen fra Flensborg over Egernførde til Kiel åbnes.

1885

Det  nye seminarium i Borreby tages brug.

1913

Torpedoforsøgsstationen TVA anlægges.

1932

Byens fagforeningshus stormes af nazister. 2 dræbte.

1936

Byen har 13.600 indbyggere.

1945

Med flygtningetilstrømningen stiger byens indbyggertal til 24.000. I dag er indbyggertallet ca. 22.000.

1948

Med 28,4% af stemmerne får danskheden 7 mandater i byrådet.

1949

Den første danske skole oprettes, siden udvidet flere gange.

1953

Danske børnehaver oprettes.

1956

Egernførde får sin første danske præst.

1970

Egernførde og Rendsborg kredse samles i en kreds (amt).

1972

Direktør Iver Callø (født 1888) dør. Efter 1948 og i en lang årrække var han byens danske leder.

1985

En ny dansk kirke tages i brug.

1994

Medborgerhuset på Hans Christian Andersen Weg indvies.

2003

Ved kommunalvalget opnår den danske liste, SSW, 878 stemmer og 2 mandater i byrådet.