Gå til leksikonoversigt

Egernsund

Steder

Navnet hentyder formentlig til "sund med mange egern". By på Broagerland ved sundet mellem Flensborg Fjord og Nybøl Nor. Gennem århundreder præget af teglindustri. Havnen var indtil 1950’erne hjemsted for de talrige småskibe, der fragtede mursten, drænrør og tagpander (sønderjysk ord for tagsten). Siden 1894 hovedsæde for De Forenede Teglværker, fra 2000 Egernsundtegl, der er salgskontor for hovedparten af områdets teglværker. 1907-09 opførtes en teglstenskirke i byen, der stammede fra et af byens teglværker. Kirken var tegnet af Richard Dethlefsen, Königsberg. Egernsund blev i 1959 udskilt fra Broager som selvstændigt sogn.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.