Gå til leksikonoversigt

Engvandingsanlæg

Begreber

Anlæg etableret med det formål kunstigt at vande engarealer for dermed at skaffe en større og mere stabil græs- og høproduktion. Fra et opstemmet vandløb løber vandet ud i kunstigt gravede vandingskanaler, der med et mindre fald end vandløbet ledes væk fra dette. Dermed skabes et stort areal mellem kanal og vandløb, som det bliver muligt at vande. Engvanding havde sin storhedstid i 1800-tallets anden halvdel.

Kendes i Sønderjylland allerede fra begyndelsen af 1600-tallet, fx ved Farensted nær Slesvig, Øster Terp ved Bedsted og i Uge Sogn, men nævnes først i Kongeriget fra anden halvdel af 1700-tallet. De største anlæg i Nordslesvig var kanalerne langs Kongeåen, bl.a. Lintrup Kanal, og anlæggene ved Fladsåen. De er alle nedlagt, men Fole-Harreby engvandingsanlæg blev restaureret i 1992 af Sønderjyllands Amt

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.