Gå til leksikonoversigt

EUC Syd

Steder

Sønderjyllands største uddannelsesinstitution oprettet i 1994 ved fusion af de tekniske skoler i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Hovedadressen er Sønderborg, men der er fortsat afdelinger i de øvrige tre byer. EUC Syd spænder branchemæssigt meget bredt fra elektronik, bygge og anlæg over fødevare- og beklædningssektor og til skorstensfejeruddannelse, der er den eneste i landet.

Udover erhvervsuddannelser udbyder EUC Syd også HTX (Teknisk Gymnasium), GVU (grundlæggende voksenuddannelser) samt mange forskellige arbejdsmarkedsuddannelser og efteruddannelsesaktiviteter.

Det internationale spiller en væsentlig rolle. Der er mange samarbejdsprojekter med skoler i udlandet, især Tyskland og USA, og fra 2011 udbydes en international gymnasial uddannelse. I 2010 var der på årsbasis 2.600 elever, svarende til o. 25.000 enkeltpersoner, samt 300 undervisere.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.