Gå til leksikonoversigt

Fabricius den Yngre, Jacob, 1589-1645, generalsuperintendent

Personer

Fabricius var søn af en gottorpsk hofpræst og generalprovst af samme navn og blev selv hofpræst 1616-22 for enkehertuginde Augusta i Husum. Han blev også stedfortræder for sin far som hofpræst på Gottorp Slot og gottorpsk generalprovst 1622-40 og gottorpsk generalsuperintendent 1640-45. Fabricius’ efterladte optegnelser er en vigtig kilde bl.a. til livet ved hofferne i Husum og på Gottorp.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: A. Andersen (udg.): Jacob Fabricius den Yngres Optegnelser 1617-1644. 1964.