Gå til leksikonoversigt

Falck, Niels Nicolaus, 1784-1850, jurist

Personer

Professor i jura ved Kiels Universitet. Nicolaus Falck, der stammede fra Emmerlev, var en fremtrædende retshistoriker og frontfigur i den tidlige liberalisme. Han hævdede, at enevælden ikke havde gyldighed i Slesvig, og at Slesvig fra 1658 var frigjort fra dansk lenshøjhed. Sammen med Dahlmann udviklede Falck slesvig-holstenismen, men han var dog mere videnskabsmand end politiker og ønskede Hertugdømmerne bevaret som en del af det danske monarki.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Ruth Hemstad: Historie og nasjonal identitet. Kampen om fortiden i det dansk-tyske grenseland 1815-1840. 1996.