Gå til leksikonoversigt

Fangel, Henrik, 1944-1994, historiker

Personer

Søn af lokalhistoriker Olav Christensen, Haderslev. Henrik Fangel var 1972-1985 lektor ved Aabenraa Statsskole, 1985-94 leder af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og hovedredaktør af Sønderjysk Månedsskrift.

Han var hovedsageligt engageret inden for byhistorisk forskning med vægten på fødebyen Haderslev, men også senmiddelalderens godsforhold i Sønderjylland, den lokalhistoriske forskning generelt og den industrielle udvikling i 1800-tallet var hovedpunkter i Fangels forskning. Inden for alle områder har han leveret banebrydende arbejder. 

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Bibliografi i Henrik Fangels Haderslev Bys Historie 1864-1920. 1996.