Gå til leksikonoversigt

Flensburger Anzeiger

Begreber

Tysksproget avis grundlagt i januar 1868 af bogtrykker Carl Knud Thillerup (1826-1916) i Flensborg. Avisen var først og fremmest et bekendtgørelses- og annonceorgan, i grunden oprettet fordi bogtrykker Thillerup havde behov for den stabile indtægt, som udgivelsen af en avis gav, efter at han havde mistet det preussisk-sindede Flensburger Norddeutsche Zeitung som kunde. Thillerup var ikke specielt dansk-sindet, men da han blev kontaktet af ledende danske borgere i Flensborg, bl.a. skolebestyrer C.F. Monrad, garvermester Jacob Plaetner og købmand A.G. Freudenreich var Thillerup indstillet på et samarbejde.

Fra 1. april 1868 begyndte Flensburger Anzeiger at blande sig i den politiske debat, fra 1. juli med en ansat redaktør, nemlig Carlo Adalbert d'Obry Willemoës, hvorved avisen tog arven efter Flensburger Zeitung op. Det økonomiske ansvar blev fordelt mellem boghandler Gustav Johannsen, C.F. Monrad, Freudenreich og Plaetner.

C.F. Monrad fik til opgave at sørge for økonomisk bistand fra Danmark, hvor han havde gode forbindelser til Foreningen Dannebrog, som han selv havde været med til at stifte efter nederlaget i 1864, og Dansk Folkeforening. Endelig havde tidligere departementschef i det slesvigske ministerium Th. A. Regenburg og avisen Fædrelandets redaktør Carl Ploug, begge nationalliberale mænd, gode forbindelser til velstående kredse i Danmark.

Flensburger Anzeiger fik en del abonnenter i Flensborg, men avisen havde en stærk konkurrent i Flensburger Nachrichten, som ikke alene havde overtaget Flensburger Zeitungs trykkeri, men også havde held og forretningssans til at holde på de gamle abonnenter ved at være neutral i nationalpolitisk henseende. Desuden var der konkurrencen fra det preussisk-sindede Flensburger Norddeutsche Zeitung.

Avisens politiske program blev klart fremstillet i en stor artikel den 1. januar 1869: krav om § 5's udførelse. Sproget var tysk, men ikke enerådende. Avisen havde et nært forhold til "Landboforeningen for Flensborg og Omegn", hvis formand, gårdejer Christian Nielsen i Vejbæk, skrev artikler i avisen på dansk. Også talrige annoncer blev bragt på dansk, f.eks. Gustav Johannsens forlagsarbejder, H.M. Toftes "Selskabssange for Nordslesvigere" og J.A. Viinsteds annoncer for sin højskole i Aagaard m.v.

Fra 1. oktober 1869 skiftede avisen til dansk og fik navnet Flensborg Avis.