Gå til leksikonoversigt

Frederik 9., 1899-1972, dansk konge

Personer

Dansk konge fra 1947 til sin død i 1972. Søn af Christian den 10. og dronning Alexandrine. Uddannet som søofficer. Blev i 1935 gift med den svenske prinsesse Ingrid, datter af Gustav 6. Adolf af Sverige. I ægteskabet døtrene Margrethe, Benedikte og Anne Marie.

Frederik 9. holdt i forbindelse med markeringen af 100-året for Slaget på Dybbøl ved en stor folkefest i Dybbøl Skanser den 18. april 1964 uventet en brandtale, formentlig ansporet af statsminister Jens Otto Krags manglende lyst til at engagere sig i markeringen. Krag havde uden held forsøgt at få prof. Hal Koch til at holde hovedtalen. I sin tale sagde Krag bl.a. "at vel var sårene fra 1864 lægte, men arrene er tilbage, og dem bliver vi næppe kvit". Læs hele Jens Otto Krags tale.

Herefter bad Frederik 9. om ordet og sagde i sin korte improviserede tale:

“Dybbøl! Intet andet navn har i Danmark skønnere klang. I dag har vi i dyb ærbødighed mindedes alle dem, der faldt her for 100 år siden. De kendte ikke ordet: hvad kan det nytte! De kendte kun: Hold ud og gå på! De segnede for overmagten, og da krigen var ovre, begyndte en våbenløs kamp. Der er grund til her at mindes alle dem, der sejt kæmpede i alle de 56 år. Her mindes vi Bjørnsons strofer; ‘Alt, hvad fædrene har kæmpet, mødrene har grædt, har den Herre stille lempet, så vi vandt vor ret’. Denne dag kom i 1920. Glæden var uendelig. Men vi tænker stadig med vemod på dem, der blev syd for grænsen. Vi sender dem en varm tanke for ‘end er der en Gud foroven, som råder for Danmarks sag’. Gud bevare Danmark!" (citeret af Jes Fabricius Møller i "Dynastiet" efter Politikens referat).

Frederik 9.'s valgsprog var "Med Gud for Danmark." I sønderjyske folkemunde kaldtes Frederik 9. for "Fidde jen kryds" (Frederik IX).