Gå til leksikonoversigt

Friedeholz

I Friedeholz-skoven ved Lyksborg findes ikke mindre end 55 gravhøje fra oldtiden. Det skyldes ikke at området var særlig tæt bebygget i oldtiden, men at skoven har beskyttet anlæggene fra ødelæggelse. Ude på markerne er højene derimod udjæbnet ved senere tiders agerdyrkning. Skoven er et slags reservat for oldtidsminderne.

Seks af gravene er megalitgrave fra bondestenalderen. Den ene er en ca. 34 m lang og 11 m bred langdysse. Den ses kun som en aflang forhøjning, fordi alle dens sten er fjernet.

I midten ses et såkaldt plyndringshul. En fordybning i højen det sted, hvor gravkammeret har stået. Man har skullet bruge store sten til anlægsarbejder og har taget dem i højen. Stenene er sprængt på stedet, og i bunden ligger et par stumer af dem samt lidt hvidbrændt flint. Det er resterne af kammergulvet.

De andre stengrave ligger i rundhøje ca. 10-15 m i diameter. Af den ene ses kun dækstenen, som rager op af højen. De to andre er små, rektangulære dyssekamre. Af et mandslangt kammer er kun bevaret to par sidesten på hver langside. Bedre bevaret er et af de små dyssekamre.Det står ikke i højens midte, men i den vestlige halvdel. Gravkammeret er dannet af fire store stenblokke, som alle vender en glat, naturlig flade indad mod kammeret. Sidestenene og navnlig endestenen hælder lidt indad, så længden og bredden er størst ved bunden. Her er kammeret 2 m langt og 0,7 m bredt. Gravkammerets dæksten mangler, men øst for kammeret ligger en sprængt sten. Sandsynligvis er det kammerets oprindelige dæksten.

Dyssen undersøgtes i 1935. Det sås, at bunden var brolagt med brændt flint. Herpå lå kun et potteskår og en flintflække. Kammeret var blevet plyndret.

Fem af de andre gravhøje er sandsynligvis opført i bronzealderen, ca. 1.500 f.Kr. Ingen af dem er undersøgt, men højenes form og størrelse sandsynliggør, at de stammer fra denne tid.

Friedeholz er nu indrettet som lystpark, og under rundgangen er der også lejlighed til at se vildsvin, hjorte og andre dyr.

Kilde: Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987.