Gå til leksikonoversigt

Gendarmstien

Steder

Vandrer- og cykelsti på en 74 km lang strækning langs med 1920-grænsen fra Høruphav på Sydals til Padborg.

Gendarmstien har navn efter de såkaldte grænsegendarmer, der bevogtede grænsen til fods i perioden fra 1920 til 1958, hvorefter patruljeringen foregik pr. bil. Hver gendarm havde ansvaret for et bestemt stykke af grænsen, og der blev derfor i årene efter 1920 bygget en række iøjnefaldende gendarmboliger, hvorfra der ofte var god udsigt over grænseområdet. Boligerne var ofte dobbelthuse og rummede to gendarmfamilier.

Efter grænsedragningen i 1920 var der klar forskel på den danske og tyske grænsepolitik. Fra tysk side ønskede man at holde grænsetrafikken så levende og åben som muligt og tilstræbte dermed - som en departementschef i justitsministeriet formulerede det, en ordning, "hvorved man ser bort fra, at der er draget en ny grænse". I Danmark var holdningen derimod, som det blev udtrykt i et referat fra udenrigsministeriet, "at grænsen burde føles", dels for at markere den danske suverænitet over Nordslesvig, dels for at modvirke uønsket tysk agitation og indvandring af tysk arbejdskraft, en opgave de danske gendarmer havde at påse.

På en vandrer- eller cykeltur langs Gendarmstien møder man talrige historiske steder og enestående naturoplevelser. Fra Padborg i vest mod Høruphav på Als kommer man bl.a. forbi

Bov Museum (Valdemarstoft)Den Krumme Vej
Nyhus
Kruså VandmølleKobbermølle danske skoleKobbermølleSkomagerhus
Kollund Østerskov
KollundOkseøerne
Sønderhav
SønderhavskoveneRønshoved Højskole
Munkemølle
StranderødBrændstoftEgernsundGråsten SlotRendbjergBroagerCathrinesminde Teglværk
Teglværksstien
Brunsnæs
Skrækkehøj
Skelde Kobbelskov
Gammelmark
Dynt Strand
VemmingbundBroager KirkeDybbølChristian X's broSønderborg Slot
Høruphav
 

Læs mere om Genarmstien her:
Ulla Conrad: Gendarmstien. 84 km vandring langs den dansk-tyske grænse. Hovedland, 2020. www.vandreruter.dk/vandreruter/gendarmstien