Gå til leksikonoversigt

Gendarmstien

Steder
Gendarmstien går her langs kysten forbi Sønderskov. Foto fra 2015.

Gendarmstien går her langs kysten forbi Sønderskov. Foto fra 2015.

Sønderborg Kommune.

Vandrer- og cykelsti på en 84 km lang strækning langs med grænsen fra 1920 fra Høruphav på Sydals til Padborg. Ruten er opdelt i fem dagsetaper med hvert sit tema. Ruten er afmærket af skilte med en blå gendarm.

Gendarmstien har navn efter de såkaldte grænsegendarmer, der bevogtede grænsen til fods i perioden fra 1920 til 1958, hvorefter patruljeringen overgik til politiet. Gendarmstien blev genetableret i løbet af 1980'erne. Nogle steder blev der anlagt nye stier, så ruten kunne blive sammenhængende.

Under stormfloden i oktober 2023 blev store dele af Gendarmstien ødelagt, men skaderne er i de fleste tilfælde blevet udbedret.

Litteratur:

www.vandreruter.dk/vandreruter/gendarmstien

Ulla Conrad: Gendarmstien. 84 km vandring langs den dansk-tyske grænse. Hovedland, 2020.