Gå til leksikonoversigt

Gettorp Kirke

Begreber

I middelalderen valfartede talrige pilgrimme til et nu for længst forsvundet kapel i Gettorp med et sølvbillede af Sankt Jørgen (Georg), og i tilknytning hertil blev der afholdt store markeder fire gange om året. Den nu stående, enskibede, gotiske munkestenskirke, Sydslesvigs største landsbykirke, er bygget i 1200-tallet. Det statelige, ikke mindre end 70 m høje vesttårn kom til i 1491. Slesvig-holstenerne anvendte det som udkigstårn under Treårskrigen 1848-50. Kirken havde tidligere fungeret som nødkvarter for danske soldater under slaget ved Ejder-kanalen i 1813, hvor det lykkedes den danske hær at slå den svenske kronprins og tidligere franske marskal Bernadottes forfølgende tropper tilbage.

Den sengotiske tilbygning, Mariekirken, stammer ligesom korets og det lange skibs krydsribbehvælv fra 1500-tallet. Det gør også den rigt udskårne, trefløjede altertavle med Madonnabillede i rosenkrans samt prædikestolen i renæssance (1598) fra Hans Gudewerdt den Ældres værksted i Egernførde. Prædikestolen er skænket af Ahlefeldterne, hvis kister fra 1700- og 1800-tallet opbevares i gravkapellet under koret. Den sengotiske bronzedøbefont fra 1424 bæres af fire mandsfigurer.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.