Gå til leksikonoversigt

Gråstenskovene

Steder

Statsskov på 700 ha beliggende ved Gråsten by, opdelt i flere mindre skove. De har eksisteret siden 1500-tallet, hvor de hørte til Gråsten Slot. Efter Genforeningen i 1920 købte staten slottet og skovene af arvingerne efter hertug Ernst Günther af Augustenborg. Skovene er udprægede løvskove med smukt formet bøg som dominerende træart. De ligger i et meget kuperet morænelandskab med søer, enge og dybe kløfter skabt under sidste istid.

Karakteristisk for Gråstenskovene er de åbne engarealer bl.a. omkring Hjertehøj og Humlebjerg. Hjertehøj er en markant bronzealderhøj og er et af de mange fortidsminder, som skovene rummer. I den nordlige del ligger de hertugelige karpedamme, kaldet prinsessesøerne efter henholdsvis dronning Margrethe, prinsesse Benedikte, prinsesse Anne Marie og dronning Ingrid. Der er fortsat (2011) karpedrift som en kulturhistorisk og publikumsmæssig aktivitet.

Gråstenskovene er udpeget som et særligt værdifuldt naturområde i Natura 2000, og dele af skovene er udlagt som urørt skov. Andre arealer drives som plukhugst eller som græsningsskov. Endvidere er de smukke og varierede skove udpeget som en af 200 danske nationale seværdigheder. Gråstenskovene er også af stor rekreativ værdi og rummer bl.a. afmærkede vandreruter, overnatningspladser, grillpladser, naturinformation og en frokosthytte.

Af Inge Gillesborg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Skov- og Naturstyrelsen: Vandreture, nr. 90. Peter Friis Møller og Henrik Staun: Danmarks Skove. 2001. Søren Olsen: Danmarks søer og åer. 2002.