Gå til leksikonoversigt

Grænsekommissionen

Begreber

Den såkaldte Grænseafstikningskommission bestod af delegerede fra de sejrende magter Frankrig, England, Italien og Japan, mens USA, der endnu ikke havde ratificeret fredstraktaten (Versaillesfreden), gled ud. I kommissionen var Danmark repræsenteret ved oberstløjtnant Axel Ramm, mens det tyske medlem var oberst Graf von Schwerin. Selve afmærkningen af den nye lande- og søgrænse med sten, pæle, bøjer og båker varede fra juli til slutningen af november 1920. Grænselinien kom stort set til at følge skellet mellem første og anden afstemningszone.

I december kunne arbejdet med at fastlægge grænsen afsluttes, og juleaftensdag 1920 blev afmærkningen officielt bekendtgjort. Den nye grænse trådte i kraft i hele sin udstrækning om formiddagens den 1. januar 1921.

Kilde: Troels Rasmussen: Den dansk-tyske traktat 1922. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa, 1996.