Gå til leksikonoversigt

Grænsesten

Begreber

Statsgrænsen fra 1920 mellem Danmark og Tyskland er tværs over Jylland markeret med 280 nummererede grænsesten af granit. Grænsesten nr. 1 står ved Skomagerhus, hvor Krusåen løber ud i Flensborg Fjord, mens Grænsesten nr. 280 står på Det fremskudte Dige i Vadehavet.

Øverst på hver grænsesten er den nøjagtige grænselinie indhugget i granitten. Mod nord er der på stenene indhugget et D for Danmark og mod syd et DRP for Deutsches Reich Preussen.

En international grænseafstikningskommission bestående af repræsentanter fra England, Frankrig, Italien og Japan samt Danmark og Tyskland forestod grænsestenenes placering. Kommissionen påbegyndte sit arbejde den 15. juli 1920. Udgangspunktet var Versailles-fredskonferencens note om grænsens placering.

De fleste steder foregik grænsedragningen uden problemer, fordi grænsen fulgte vandløbene Kruså, Skelbæk, Gammelå og Sønderå. Andre steder skulle der tages hensyn til specielle "geografiske og erhvervsmæssige forhold", hvilket var tilfældet ved Kobbermøllen ved Kruså, ved rangerterrænet ved Padborg og i Rudbøl, hvor grænsen over en ca. 130 meter lang strækning blev lagt midt i gaden.