Gå til leksikonoversigt

Haarder, Hans, 1905-1990, højskoleforstander

Personer

Hans Haarder blev født i 1905 på en gård i Krusbjerg ved Ølgod. Han blev døbt Hans Peer Haahr Hansen, men tog i 1927 navneforandring til Hans Peer Haahr Haarder.

Efter skolegang i landsbyskolen kom han i 1919 til Grindsted private realskole, hvorfra han tog realeksamen. I 1924 tog Hans Haarder studentereksamen, hvorefter han læste historie og tysk ved Københavns Universitet, hvor han især blev påvirket af historikerne Erik Arup og Åge Friis. Hans Haarder var gennem hjemmet grundtvigsk præget og kom i København efterhånden i kontakt med den grundtvigske studenterkreds. 

I studietiden mødte han Agnete Geismar, datter af den radikale præst og litteraturanmelder Oscar Geismar. De blev gift i 1931, efter at Hans Haarder året før var blevet lærer på Askov Højskole. Her blev han stærkt inspireret af historielæreren C.P.O. Christiansen og filosoffen Holger Kjær. Da. C.P.O. Christiansen i 1934 forlod Askov Højskole for at blive forstander på Frederiksborg Højskole overtog Haarder en række af hans fag, bl.a. Sønderjyllands historie.

Efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 oprettedes Det unge Grænseværn, i hvis ledelse Hans Haarder engagerede sig frem til 1941. Han kom dermed tæt på aktuelle nationalpolitiske forhold.

I oktober 1941 overtog Hans og Agnete Haarder Rønshoved Højskole/Højskolen ved Flensborg Fjord efter Aage Møller, der havde oprettet skolen i 1921 med det formål at oplyse om grænsespørgsmålet og Sydslesvig. Gennem sine vidtforgrenede kontakter til landbokredse i Vestjylland, skabt gennem en omfattende foredragsvirksomhed, fik Hans og Agnete Haarder god søgning til højskolen.

I 1943 forsøgte Haarder at etablere et samarbejde med Grænseforeningen om et "Grænselandsstævne", men ideen blev afvist, hvorefter Agnete og Hans Haarder selv realiserede ideen. Stævnet, der havde en varighed på 10 dage, blev i årenes løb en meget stor succes for skolen og samlede helt frem til 1980'erne op mod 150 deltagere.

Efter 2. Verdenskrig engagerede Hans Haarder sig i Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, der især støttede danskheden i det sydligste Sydslesvig.  I forhold til grænsespørgsmålet stod han på sindelagsgrænsen, altså en grænse som fulgte sindelaget frem for den historiske grænse. Hans Haarder efterfulgte Lars Hansen Larsen som formand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945..

Agnete Haarder døde i 1970. Hans Haarder var forstander for Rønshoved Højskole til 1979, hvorefter hans ældste søn Oscar sammen med Marta Ek Haarder overtog forstanderhvervet.

Litteratur:
Hans Haardfer: "Erindringsglimt". Rønshoved Højskoles elevforening, 1981
Poul Engberg: Hans Haarder. Artikel i "Fædre og arv. Rønshoved Højskole 1921-1996". Udgivet af Rønshoved Højskole i 1996.