Gå til leksikonoversigt

Haarløv, Viggo, 1872-1931, stiftsamtmand

Personer

Viggo Haarløv blev student fra Metropolitanskolen i 1890 og cand.jur. i 1895. Han gjorde hurtig karriere i Indenrigsministeriet og blev allerede som 43-årig udnævnt til amtmand over Ringkøbing amt.

Op til Genforeningen i 1920 blev Viggo Haarløv af Den internationale Kommission (CIS) sat i spidsen for den danske administration i Nordslesvig. 1. maj 1920 blev han konstitueret stiftamtmand for de sønderjyske landsdele og dermed administrator for de sønderjyske landsdele i overgangstiden mellem folkeafstemning og indlemmelsen i Danmark. Samtidig var han amtmand for Haderslev amt. Som administrator måtte han udstede forordninger sammen med Den internationale Kommission, der overvågede afstemningerne og administrationen frem til Danmarks overtagelse af området. Hans arbejde afsluttedes den 30. november 1920, hvorefter han fortsatte som amtmand over Haderslev amt og fra 1. april 1923 som stiftamtmand over Haderslev stift, der blev oprettet ved en regulering af de kirkelige grænser mellem Nordslesvig, Ribe og Århus stifter.

Det var Viggo Haarløv, som opsøgte H.P. Hanssen for at få denne til at trække sig som taler ved Christian 10.'s ridt over den gamle grænse ved Frederikshøj og ved genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli. Det har ikke kunnet opklares fuldt ud, om han handlede efter ordre - eller om hans henvendelse skete på eget initiativ.

Viggo Haarløv stod for indsamlingen af oplysninger om ca. 3.000 faldne dansksindede nordslesvigere til Mindeparken i Marselisborg.

Viggo Haarløv var far til Tyge Haarløv, som var amtmand for Tønder amt fra 1960 til kommunalreformen i 1972 og fra 1972 til 1975 formand for den dansk-tyske vandløbskommission.