Gå til leksikonoversigt

Hamer, Kurt, 1926-1991, slesvig-holstensk politiker

Personer

Kurt Hamer var født i Neumünster. Han uddannede sig oprindeligt til lærer og virkede som lærer på en folkeskole i perioden 1948 til 1957, herefter på en realskole. Hamer blev i 1959 medlem af SPD, og i perioden 1975-1987 var han første vicepræsident ved landdagen i Slesvig-Holsten.

Fra 1988 og frem til sin død var Hamer grænselandskommitteret for Slesvig-Holsten. Kurt Hamer var en vigtig banebryder for mindretalspolitiken i Slesvig-Holsten og var en respekteret samarbejdspartner for alle mindretallene i grænselandet.

Han var initiativtager til European Center for Minority Issues (ECMI) i Flensborg, og hans "Menorandum til oprettelse af et Europæisk Centrum" er stadig et aktuelt bidrag i mindretalsdebatten i grænselandet.