Gå til leksikonoversigt

Hansen, Anders Bork, 1909-1993, teolog

Personer

Født i Egtved. Anders Bork Hansen var sognepræst i Lønborg 1934-51 og i Løgumkloster 1951-78. Han var primus motor i oprettelsen af Løgumkloster Refugium. Allerede i 1930’erne havde den daværende provst i Løgumkloster, Poul Schülein, tanker om at oprette et protestantisk kloster her; men planerne blev standset af besættelsen. I 1950’erne lykkedes det Bork Hansen at engagere både den grundtvigske højskoleforstander J.Th. Arnfred, Askov, og Indre Missions formand Chr. Bartholdy i sine planer om at skabe et refugium og senere også en højskole i Løgumkloster. Bork Hansen er især kendt som ”gøglerpræsten”, der fra 1953 holdt gudstjenester i Løgumkloster Kirke for gøglere og farende svende i forbindelse med det årlige marked, ”Klostermærken”.

Af Elsemarie Dam Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Jon Vedel: Gøglerpræsten – en bog om Anders Bork Hansen. 1994.