Gå til leksikonoversigt

Hassel, Kai-Uwe von, 1913-1997, tysk politiker

Personer

Kai-Uwe von Hassels far var plantageejer i Tanzania, hvor han blev født. Han voksede op i Lyksborg efter 1920 men tilbragte en del af sin ungdom i Tanzania, hvor han blev interneret ved 2. Verdenskrigs udbrud. I 1940 var han tysk soldat i Frankrig. Efter krigen blev han valgt for CDU til byrådet i Lyksborg (fra 1947) og tre år senere blev han valgt til borgmester.

Op til byrådsvalget i 1947 protesterede Kai-Uwe von Hassel kraftigt imod forsøgene på at styrke det danske mindretal i Sydslesvig og en eventuel grænseflytning mod syd. Hans protester var især begrundet i de midler, der blev taget i anvendelse for at fremme den danske bevægelse (fødevarer m.m. - deraf navnet Speckdänen som betegnelse for slesvig-holstenere, som bliver danske for at få fødevarer). Von Hassel havde i øvrigt gode kontakter til Danmark. Hans onkel var den hjemmetyske skibsreder Jacob Jebsen i Aabenraa.

I 1954 blev han ministerpræsident for Slesvig-Holsten og spillede en væsentlig rolle i forhandlingerne, som førte frem til vedtagelsen af København-Bonn erklæringerne i 1955. Von Hassel var ministerpræsident til 1962. 

Han blev i 1963 forsvarsminister i forbundsrepublikken Tyskland og i 1966 minister for flygtninge og fordrevne. I 1969-1972 var formand for Forbundsdagen.

Han afsluttede sin politiske karriere som medlem af Europa-Parlamentet fra 1979 til 1984.

Kai-Uwe von Hassel blev i 1980 tildelt Storkorset af Dannebrogsordenen, der normalt kun gives til statsoverhoveder.

Litteratur: Volkjer Koop: Kai-Uwe von Hassel. Eine politische Biographie". Böhlau Verlag, Köln.