Gå til leksikonoversigt

Hegermann-Lindencrone, Cai, 1807-1893, dansk officer

Personer

Allerede som dreng kom Cai Hegermann-Lindencrone ind i militær skoling på landkadetakademiet i København, i øvrigt sammen med den senere preussiske militærstrateg Helmuth von Moltke, med hvem han fastholdt en venskab hele livet. Allerede som 15-årig var han udnævnt til sekond-løjtnant.

Hegermann-Lindencrone blev i 1858 Frederik 7.s generaladjudant, men trak sig tilbage i 1859 i protest mod Carl Berlings stilling ved hoffet, hvilket medførte regeringen C.C. Halls dimission. 1861-64 var Hegermann-Lindencrone medlem af Folketinget for Højre.

Ved Christian 9.'s tronbestigelse i 1863 blev han igen generaladjudant og fungerede som kongens rådgiver.  Forinden havde han takket nej til at efterfølge C.C. Hall som regeringschef, hvilket banede vejen for at D.G. Monrad kunne overtage den post.

Under krigen i 1864  deltog han som chef for 4. division (kavalleriet) i det skæbnesvangre krigsråd i Slesvig den 4. februar 1864, hvor beslutningen om tilbagetoget fra Dannevirke blev truffet. Han var chef for rytteriet, men kritiseredes for sin passivitet. De begrænsede styrker, der var stillet til hans rådighed, umuliggjorde imidlertid en aktiv optræden i flanken på fjenden. Han ledede med stor dygtighed 4. divisions tilbagegang gennem Jylland - heraf i øvrigt udtrykket "Røven af 4. division", som var det eneste de forfølgende preussiske tropper så.

Efter protester mod nedskæringer i rytteriet blev han i 1867 afskediget.