Gå til leksikonoversigt

H.P. Hanssens Mindefond

Begreber

Fonden blev oprettet umiddelbart efter H.P. Hanssens død i 1936 med statsminister Thorvald Stauning som hovedinitiativtager. Fondens formål er at støtte danske kulturelle aktiviteter, især ved sydgrænsen. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for bl.a. Sprogforeningen, Landeværnet, Sønderjydsk Skoleforening og Grænseforeningen.

Fonden råder over en kapital på ca. 4.1 mio. kr. og uddeler ca. 100.000 kr. hvert år, bl.a. til sønderjyske forsamlingshuse.