Gå til leksikonoversigt

Ingrid, 1910-2000, dronning af Danmark

Personer

Ingrid Victoria Sofia Louisa Margareta blev født 28. marts 1910 på Stockholms Slot og var datter af den svenske konge Gustav 6. Adolf og prinsesse Margareta af England. Ingrid blev i 1935 gift med kronprins Frederik. Kronprinseparret fik i forbindelse med brylluppet Gråsten Slot som sommeresidens, som de flyttede ind i første gang den 10. august 1936. Dronningen engagerede sig efter brylluppet stærkt i de sønderjyske spørgsmål.

Hver sommer frem til dronning Ingrids død i 2000 holdt Ingrid sommerferie på Gråsten Slot, hvor hele familien samledes. Hun blev i kraft af sin varme interesse for Sønderjylland meget afholdt i landsdelen. Hendes portræt er derfor også ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Om dronning Ingrid og Sønderjylland fortælles følgende anekdote:

I forbindelse med Genforeningen ønskede statsminister Stauning at støtte organiseringen af de hidtidige tysk organiserede socialdemokrater i landsdelen. Derfor sendte han den unge og meget socialt engagerede, især i forhold til børn, I.P. Nielsen til Sønderjylland. I.P. Nielsen er i Sønderjylland også kendt som "der Kindervater".

I.P. Nielsen havde håbet, at Gråsten Slot skulle anvendes til hjem for forældreløse børn. I stedet fik som omtalt kronprinseparret slottet i bryllupsgave i 1935. I.P. Nielsen blev så rasende, at han den følgende sommer opsøgte kronprinseparret på slottet og forlangte at få en samtale. Han blev naturligvis afvist, men udviste samtidig en sådan stædighed, at kronprinsesse Ingrid tog imod ham.

Han forklarede sit ærinde og fandt hos kronprinsessen megen forståelse. Hun engagerede sig efterfølgende i arbejdet for at forbedre forældreløse børns vilkår (især gennem Den Sønderjyske Hjælpekomite) og kronprinseparret blev I.P. Nielsens personlige venner. Det fortælles, at de hver sommer besøgte I.P. Nielsen i hans beskedne sommerhus ved Dynt Strand og der kunne slappe af uden for offentlighedens søgelys.

Da Dronning Ingrid blev spurgt, om hun ville acceptere at få et portræt ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa stillede hun kun den betingelse, at hendes portræt blev ophængt ved siden af I.P. Nielsens. Og sådan blev det, hvilket man kan forvisse sig om ved et besøg på Folkehjem i Aabenraa.

I foråret 1938 stiftede kronprinsesse Ingrid sin egen indsamling under navnet "Ingrid-indsamlingen", som skulle bistå Den Sønderjyske Hjælpekomite og som især støttede oprettelse af feriehjem for sønderjyske børn, bl.a. ved Bøgebjerg på Hindsholm (1941) og ved Blåvand i 1947. I alt modtog disse to feriehjem frem til 1970 næsten 25.000 sønderjyske feriebørn.

Endvidere oprettede Dronning Ingrid "Ingridfonden for Sønderjylland" der støttede unge mennesker fra landsdelen med legater. Dronning Ingrid var det samlende midtpunkt under kongefamiliens sommerferier på Gråsten Slot alle årene fra 1936 og frem. De tre prinsesser (og deres børn) fik gennem ferierne på Gråsten Slot også et godt kendskab til de særlige sønderjyske forhold.

Dronning Ingrid døde den 7. november 2000. 

Franciska Clausen

Dronning Ingrid, 1980. Olie på lærred
Billedet hænger i Folkehjem, Aabenraa

Billedet er malet af Franciska Clausen