Gå til leksikonoversigt

Isted

Steder

Landsby ca. 10 kilometer nord for Slesvig med ca. 800 indbyggere.

Navnet bærer i sig død og samtidigt en stor sejr for danskerne, der her i 1850 slog slesvigholstenernes oprørsdrømme ned. Ca. 30.000 oprørstropper stod over for ca. 36.000 danske over en 20 kilometer lang front fra Sollerup i vest til Vedelspang Å i øst. Nogle tyske kilder nævner 27.000 mod 37.000 danske. Den 25. juli 1850 blev Slaget ved Isted udkæmpet. Kampene bølgede frem og tilbage, men endte med dansk sejr. Tabstallene er der stadigvæk tvivl om, men det nævnes at omtrent 800 danske blev dræbt og 2800 sårede, godt 500 slesvigholstenere døde, omtrent 2300 blev sårede. I kampene blev også generalmajor F. A. Schleppegrell og hans stabschef Frederik Læssøe dræbt. De er begge begravet på Flensborg gamle Kirkegård. Flere steder i området er der rejst mindesten; for Læssøe og Schleppegrell, hvor de faldt, henholdsvis ved Gryde skov og nord for Isted Sø.

Over for Isted kirke, en kilometer vest for Isted, blev der i 1930 indviet en tysk mindehal. Den blev lukket pga. forfald i 1976, men blev senere retableret og her er nu dokumenter, kort, fotos og våben og udrustning fra både oprørere og danskere fra begivenhederne i Treårskrigen. Tæt ved hallen er rejst en obelisk til minde om de faldne. Syd for mindehallen ligger Røverhulen "Rauberhöhle", en gravhøj med gravkammer. Denne jættestue fra tragtbægerkuturen, er omkring 5.000 år gammel og en af de få nogenlunde bevarede i Sydslesvig. 

Flere oplysninger om Isted