Gå til leksikonoversigt

Jardelund Moor/Frøslev Mose

Steder

Jardelund Moor udgør sammen med Frøslev Mose på den danske side af grænsen et naturområde på godt <?xml:namespace prefix = st1 />500 ha, hvoraf 280 ha er mose. Afvandingsprojekter efter 2. Verdenskrig udtørrede efterhånden mosen og det naturlige dyre- og planteliv forsvandt. I 1995 blev grøfter i og omkring mosen lukket, så den naturlige mosedannelse kunne tage fart igen. I den vestlige del af mosen, er der skiltet til en hytte, hvor man kan få flere informationer. En sti fører herfra 2,5 km rundt i mosen.<?xml:namespace prefix = o />