Gå til leksikonoversigt

Jebsen, Michael, 1835-1900, skibsreder

Personer

Michael Jebsen blev født i Aabenraa som søn af skipper Michael Jebsen. Slægten stammede fra Løjt, men levede fra ca. 1700 som søfolk i Aabenraa. Allerede som 16-årig stod Michael Jebseb til søs. Få år senere tog han navigationseksamen, og som kun 23-årig var han kaptajn, hvorefter han førte eget skib de følgende 15 år.  Hjemmet var slesvig-holstensk sindet, og han blev selv borger i Hamborg i 1861, efter sigende fordi han ikke ønskede at sejle som kaptajn under Dannebrog.

Som politiker var Jebsen udpræget slesvig-holstener, og han indtog tidligt et klart dansk-fjendligt synspunkt i den nationale strid. Jebsen erkendte tidligt, at sejlskibenes tid var forbi, og han forsøgte ihærdigt, men uden held at overbevise skibsværftsejerne i Aabenraa om, at de skulle begynde at bygge dampskibe. 

I 1873 opgav han søfarten og var i nogle år ansat i Krupp i Essen, hvor han var leder af virksomhedens spedition i Rotterdam. I 1878 begyndte han selvstændig rederivirksomhed, bl.a. med købet af dampskibet Signal, der var bygget i Flensborg. I de følgende år anskaffede han flere dampskibe, som han efterhånden indsatte på ruter i Fjernøsten, hvor fortjenesten var langt større. I 1882 flyttede han til Aabenraa, hvor han var en energisk og dygtig erhvervsmand med selvstændigt rederi. Allerede i 1883 blev han således valgt til rådmand og stedfortrædende borgmester.I 1890 blev han valgt som rigsdagsmand, genvalgt i 1893, men ikke i 1898, hvor han dog blev valgt som landdagsmand for Flensborg Amt.

Han kastede sig ved hjemkomsten til Aabenraa straks ind i den politiske kamp som danskhedens ihærdigste og mest uforsonlige modstander. Han blev således næstformand for "Deutscher Verein für das nördliche Schleswig" og en af initiativtagerne til i Knivsbjergselskabet.

I slutningen af 1890'erne havde Michael Jebsen planer om at bygge et stort stålskibsværft i Aabenraa. Gennem gode forbindelser i Tyskland og sine egen betydelige midler kunne han rejse den nødvendige kapital til et værft, som skulle beskæftige 1.200 arbejdere og ville kost ca. 1 million mark. Hurtigt blev der i byen og omegnen tegnet aktier for næsten halvdelen af det nødvendige beløb, men det hele faldt til jorden, da Jebsen døde den 30. september 1900.  

Bystyret hædrede ham ved at give Skibbroen navnet "Michael Jebsenstrasse", men efter 1920 fik den atter sit gamle navn tilbage. 

Litteratur:

Åbenrå Bys Historie. Redigeret af Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen. Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 25 (1974).