Gå til leksikonoversigt

Jensen, Erik, født 1937, tidl. rektor for Duborg-Skolen

Personer

Erik Jensen stammer fra København, hvor han blev student fra Efterslægtselskabets Skole i 1957. I 1966 blev han cand.mag. fra Københavns Universitet med tysk som hovedfag og gymnastik som bifag. I studietiden underviste han, først på sit eget gamle gymnasium i ét år og dernæst 6 år som timelærer på Nørre Gymnasium, inden han i 1966 blev adjunkt på Viby Amtsgymnasium ved Aarhus. Erik Jensen blev udnævnt til studielektor på Viby Amtsgymnasium i 1971 og var skolens rektor 1975-1989, hvorefter han de følgende 14 år var rektor for Duborg-Skolen i Flensborg.
 
I perioden 1973-76 var Erik Jensen undervisningsministeriets fagkonsulent i tysk og 1973-85 medlem af opgavekommissionen til studentereksamen og HF i tysk. Derudover har Erik Jensen været engageret i foreningsarbejde, og han har udgivet flere undervisningsbøger til tysk og oversat til tysk.
 
Efter sin pensionering blev Erik Jensen boende i Flensborg, hvor han er aktiv inden for det danske mindretal. Han er tidl. formand for voksenundervisningsnævnet for Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig og tidl. medlem af bestyrelsen for Askov Højskole samt sekretær i Sankt Knudsgildet i Flensborg.

I foråret 2016 skrev Erik Jensen et lille digt med titlen "Det ukendte land" - udsprunget af frustration over, at kendskabet til Sydslesvig er så lille nord for grænsen. Se nyhedsbrev.

Duborg-Skolens øvrige rektorer:Andreas Hanssen, 1921-1940Bernhard Hansen, 1941-1946Henry Jensen, 1946-1962Knud Fanø, 1962-1989
Ebbe Rasmussen, 2003-