Gå til leksikonoversigt

Kamp

Steder

Landområde mellem Rendsborg og Krop. Området blev bebygget omkring år 1200 hovedsageligt af tyske kolonister ved kongens hjælp, og krongodset blev 1260 pantsat til de holstenske grever, der her fik en magtbase i den sydlige del af Slesvig. Fra området stammer flere slesvig-holstenske adelsslægter.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.