Gå til leksikonoversigt

Kappel

Steder

Kappels gamle bykerne og gågadekvarter ligger smukt ved vestlige bred af Slien i Angels bakkede landskab. Bydelen Ellenberg og halvøen Svans nås via den nye bro, der blev indviet i 2002. Med flådestationen, der er den største østersøvendte flådehavn i Tyskland, bor her omtrent 12.000 indbyggere.

Kappel er formodentlig opstået omkring og fået navn fra Sankt Nikolaus' kapel, der nævnes første gang i 1375, men som sandsynligvis blev bygget helt tilbage i 1100-tallet. Kapellet blev erstattet af det nuværende i 1793.

Kappel nævnes første gang i 1357. Slesvig Domkapitel solgte 1533 byen til Henneke von Rumohr på herregården Roest. Et forsøg på at gøre indbyggerne til livegne førte 1667 til, at 62 familier udvandrede og skabte Arnæs. Byen fik betydning som fisker- og havneby før 1864, og spillede en rolle som dansk flådeby i 1800-tallet. I 1814 grundlagde borgerne, på initiativ af statholder Carl af Hessen, de såkaldte Carlshaver, en slags nyttehaver for byens fattige. Dette var de ældste kolonihaver i Slesvig.

Byen fik flækkerettigheder i 1842 og købstadsrettigheder i 1870. Kappel var tidligere sildefiskerby, men kan nu takke turismen for en stor del af sine indtægter. Disse to erhverv går i skøn forening hvert år omkring Kristi Himmelfartsdag, hvor der holdes ”Kappelner Heeringstagen” (sildedage), hvor sild tilberedt på alskens måder præger restauranternes spisekort. Ål er i øvrigt en anden specialitet i Kappel. 

Kilde:

Grænseforeningens årbog 2006