Gå til leksikonoversigt

Karl den Store, 742/747-814, frankisk konge

Personer

Karl den Store (Carolus Magnus eller Charlemagne) blev frankisk konge i 768 og romersk kejser i 800. Hans rige betragtedes som en fortsættelse af det vestromerske rige. Han blev kronet til kejser af paven i Rom og residerede i Aachen.

Karl den Store førte en ekspansiv udenrigspolitik og omkring år 800 forsøgte at udvide sit rige mod nord. Dette resulterede i voldsomme konflikter med den danske kong Gudfred.