Gå til leksikonoversigt

Kielerkanalen eller Nord-Ostsee-Kanal

Steder

Kanal som forbinder Østersøen ved Kiel med Nordsøen ved Brunsbüttel og dermed sparer skibstrafikken den lange tur omkring Skagen. Kielerkanalen blev bygget til erstatning for den gamle Ejder-kanal fra 1783, Kanalbyggeriet blev igangsat af rigskansler Otto von Bismarck ud fra primært militære formål, idet den giver kort sejltid mellem flådehavnene i Kiel og Wilhelmshaven ved Nordsøen. Kanalen blev bygget på 8 år med indsats af 9.000 arbejdere, som gravede 80 mio. m³ jord op, byggede to dobbeltsluser ved Kiel og Brunsbüttel og opførte to højbroer. Endvidere blev der etableret 16 mindre færgeforbindelser over kanalen. Oprindelig havde kanalen en bredde på 67 meter og en dybde på 9 meter.

Kanalen blev indviet den 20.-21. juni 1895 af kejser Wilhelm 2. og fik navnet Kaiser-Wilhelm-Kanal. I dag kaldes den på tysk Nord-Ostsee-Kanal, mens dens internationale navn er "Kiel-Canal". Kanalen blev i årene 1907-1914 udvidet til en bredde på op til 103 meter og dybden øget til 11. meter. Gennemsejlingstiden blev samtidigt reduceret fra ca. 13 timer til ca. 8 timer. 

Kielerkanalen er i dag verdens tættest befærdede kunstige vandvej. Over 120 skibe sejler igennem kanalen dagligt svarende til ca. 43.000 skibe pr. år. Trafikken styres fra Brunsbüttel af et elektronisk system, der inddeler skibene i 6 størrelser med 1 point til de mindste og 6 points til de største. Hvis to skibe, som sejler imod hinanden tilsammen har et højere pointtal end deres mødested tillader, stoppes det ene skib på et bredere sted i kanalen og må afvente det andet. Normalt tager det ca. 8 timer for et skib at sejle igennem kanalen.

Der er opført en række interessante bygningsværker, når man vil krydse Kielerkanalen. I Rendsborg er jernbanen udbygget til en kilometerlang "sløjfe" rundt om byen for at få skinnelegemet op i en tilstrækkelig højde, inden skinnerne krydser kanalen over højbroen. Under selve jernbanebroen hænger en "svævefærge" i lange kabler, som trækkes frem og tilbage over kanalen. Endelig findes i Rendsborg også den eneste tunnel under Kielerkanalen.

Litteratur:
Rainer Lagoni: Nord-Ostsee-Kanal 1895-1995: Festschrift