Gå til leksikonoversigt

Kirkevang

Steder

Dansk forsamlingshus i Ladelund i Sydslesvig. Bygningen blev rejst i 1934 for beboerne i Agtrup, Larlum, Bramsted og Ladelund til foredrag, kirke, sløjd, folkedans, gymnastik m.v. Huset blev opført af lokale folk under ledelse af arkitekt Jep Fink i Aabenraa. Det var et yderst beskedent byggeri, men man var lykkelige for faciliteterne, der også omfattede en lille lejlighed til den stedlige vandrelærer. Forsamlingshuset skabte også baggrund for oprettelsen af Kær Herred Ungdomsforening.

Kirkevang blev i en periode efter 2. verdenskrig også benyttet som ungdomsskole.

Kilde: Jane Bossen: Danske huse i Sydslesvig. Grænseforeningens årbog 1988.