Gå til leksikonoversigt

Kolonihaver

Begreber

Almindelig betegnelse på lille (ca. 4-600 m2) nytte- og fritidshave på lejebasis. I Hertugdømmerne opstod i årene efter 1800 en bevægelse for fattighaver på initiativ af landgreve Carl af Hessen. Første koloni grundlagdes i Kappel 1814, i årene 1820-30 grundlagdes en lang række frihaver, bl.a. de endnu eksisterende Hjelmhaver ved Aabenraa (fredet 1979).

I Tyskland opstod en bevægelse for nyttehaver for storbyernes arbejderbefolkning i 1860’erne i Leipzig. 1865 anlagde skoledirektør E.I. Hauschild en legeplads, opkaldt efter den afdøde sundhedsforkæmper, lægen D.G.A. Schreber (1808-61). 1869 blev pladsen udvidet med 100 parceller, og snart opstod nye Schrebergärten-foreninger. Ved siden af de idealistiske Schrebergärten opstod der også omkring de tyske storbyer store Laubenkolonien, småhaver med korte lejemål på privat jord, samt efterhånden også filantropiske Kleingärten og kommunale Dauerkolonien. Alle disse forskellige kolonihaveformer fik efterhånden i Tyskland fællesnavnet Schrebergärten.

De tyske havekolonier inspirerede til den første havekoloni i Kongeriget, som blev grundlagt i Aalborg af Jørgen Berthelsen 1884. Omkring 1900 opstod desuden en bevægelse for større (8-1200 m2) ejendomshaver, de såkaldte parcelhaver, der fra omkring 1914 blev en betydelig havebevægelse og gav navn til det danske parcelhus. Hvor de tyske kolonier var enten filantropiske eller private initiativer, blev den danske kolonihavebevægelse helt domineret af foreningsdannelsen og var dermed en del af arbejderbevægelsen.

I de sønderjyske byer grundlagdes der før 1920 adskillige havekolonier, især under 1. Verdenskrig (Sønderborg Havebrugsforening stiftet 1917). Efter 1920 kom parcelbevægelsen til Haderslev (første foreninger 1923-24), mens byer som Sønderborg og Aabenraa kun fik få eksempler på dette danske fænomen; her var det almindelige kolonihaver på korte lejemål.

Af Peter Dragsbo i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret? 2008.

Hartwig Stein: Inseln im Häusermeer. Frankfurt a. M. 1998/2000.

Parzelle-Laube-Kolonie. Berlin 1988.