Gå til leksikonoversigt

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal

Begreber

Udvalget er nedsat med henblik på at sikre det tyske mindretals kontakt med den danske regering og folketing. Ifølge Kielererklæringen 1949 oprettedes 1950 et kontaktudvalg mellem den slesvig-holstenske landsregering og det danske mindretal, som bestod indtil 1958.

I tiden 1955-58 fandtes tillige et kontaktudvalg mellem den slesvig-holstenske landdag og mindretallet, der i disse år ikke var repræsenteret i landdagen. I 1965 blev der oprettet et kontaktudvalg mellem den danske regering og det tyske mindretal, der havde mistet sit folketingsmandat i 1964. 

Udvalget har bl.a. til opgave at forhandle politiske og kulturelle anliggender af interesse for mindretallet. Udvalget består af indenrigs- og sundhedsministeren og undervisningsministeren, et medlem udpeget af hvert af Folketingets partier, tre medlemmer udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra mindretallets politiske organisation samt lederen af Det Tyske Mindretals Sekretariat i København (Jan Diedrichsen).

Se kontaktudvalgets sammensætning her.