Gå til leksikonoversigt

Kraemer, Christen, 1874-1942, dampskibsreder

Personer

Chisten Kraemer var reder for damspibsselskabet Torm i årene 1908–1922, hvorefter han blev formand for rederiets bestyrelse. Han var stærkt optaget af grænsesagen, ikke mindst omkring Genforeningen i 1920. Han var gennem en årrække medlem af af Grænsefondensog Grænseforeningens bestyrelser.

Kraemer oprettede "Skibsreder Christen Kraemer og hustru Laura Louise Mathilde, f. Hansens legat", hvis kapital andrager ca. 127 mio. kr. En betydelig del af legatets afkast tilfalder Grænseforeningen.