Gå til leksikonoversigt

Læreruddannelsen i Sønderjylland

Begreber

I Sønderjylland har der været flere lærerseminarier. Seminariet i Tønder blev oprettet som Nordens første seminarium for mænd i 1788. Provst Balthasar Petersen tog initiativet til at uddanne lærere efter teologen og pædagogen August Hermann Franckes metoder. Francke havde på sit institut i Halle i 1698 grundlagt et seminarium praeceptorum (praeceptor = lærer/vejleder). Men det var først fra 1829, at man kan tale om en egentlig læreruddannelsesinstitution i Tønder, indtil da havde det nærmest fungeret som et “præstegårdsseminarium”. Undervisningen foregik på tysk indtil 1855, hvor seminariet i Tønder blev nedlagt og flyttet til Ekernførde. Som et modstykke til den tyskorienterede uddannelse i Tønder blev der i 1841 oprettet et seminarium i Jelling, som skulle forsyne Nordslesvig med danske lærere.

Tønder Seminarium genopstod allerede i 1858 som et dansk seminarium, men det varede blot indtil krigen i 1864. Herefter blev seminariet igen tysk, dvs. snart et preussisk seminarium, men med en dansk afdeling, som i 1884 flyttede til Haderslev. Den tyske afdeling flyttede efter Genforeningen i 1920 til Nibøl, hvor den blev nedlagt i 1926. Tønder Seminarium blev atter dansk læreruddannelsesinstitution i 1920, nu som et Statsseminarium, og fungerede indtil fusionen med Haderslev Statsseminarium i 1991. I den tyske tid fra 1864 til 1920 blev der også oprettet seminarier i Ekernførde, Rendsborg og Augustenborg. Det sidste blev oprettet i 1878 som et af de første kvindeseminarier i Preussen. Det var placeret på Augustenborg Slot og blev anset for at følge en progressiv pædagogisk linje.

Haderslev Seminarium blev oprettet i 1884, da Tønder Seminariums danske afdeling blev lukket. Seminariet i Haderslev skulle bruges i fortyskningens tjeneste og var en udpræget tysk institution indtil 1920, hvor det blev et dansk statsseminarium med uddannelse af både mandlige og kvindelige lærere. I 1982 begyndte seminariet i Haderslev at uddanne socialpædagoger udover lærere til Folkeskolen, og i 1994 blev der udvidet med en tredje afdeling som “Kursus- og projektafdeling”.

Seminariet blev i 2001 en selvejende institution og i 2002 en del af det nye CVU Sønderjylland, Center for Videregående Uddannelser, indtil det i 2008 sammen med Kolding Pædagogseminarium blev godkendt som professionshøjskole, University College, som en bredt favnende uddannelses- og vidensinstitution. UC Syd uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, professionsbachelorer i grafisk kommunikation samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed, og har desuden sin egen afdeling for udvikling og forskning samt efteruddannelsesvirksomhed med bl.a. diplomuddannelser.

UC Syd har afdelinger i Haderslev, Kolding, Aabenraa og Sønderborg og fusionerede i 2010 med UC Vest, professionshøjskolen i Esbjerg, under navnet UC Syddanmark.

Af Jørgen Buch i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Jørn Buch: Læreruddannelse 1884-1920/2000. 2009.

Svend Åge Karup m.fl. (red.): 1788-1988. Tønder Statsseminarium. Et jubilæumsskrift. 1988.

Harboe Kardel: Geschichte des Haderslebener Seminars von 1884-1920. 1962.

Hans Simonsen: 123 Jahre deutsches Lehrerseminar in Tondern. Niebüll 1925.

K. Eggers Hansen og Jørn Buch (red.): Haderslev Statsseminarium 1884-1984. 1984.

K. Knoop: Zur Geschichte der Lehrerbildung in Schleswig-Holstein. Husum 1984.