Gå til leksikonoversigt

Lassen, Henrik, 1839-1934, sydslesvigsk landmand

Personer

Henrik Lassen var født i landsbyen Strukstrup på Angel og var landmand her. 1856-57 var han elev på Rødding Højskole.

Han blev fængslet straks ved 1. Verdenskrigs udbrud. I 1920 blev han utrolig skuffet over, at der ikke blev gennemført en afstemning i 3. zone. Henrik Lassen var afholdt og respekteret - også i tyske kredse. I en årrække var han medlem af Slesvig amtsråd. Henrik Lassen var far til Peter Lassen.

Harald Slott-Møllers portræt af Henrik Lassen hænger i klubværelset på Flensborghus.