Gå til leksikonoversigt

Lassen, Käte, 1880-1956, kunstner

Personer

Käte Lassen blev egentlig døbt Bertha Katharina, men hun brugte sit kælenavn Käte hele livet. Hendes far var en anset guldsmed i 3. generation, der drev sin forretning ved Søndertorv i Flensborg. Hun fik, hvad der på den tid var helt usædvanligt for kvinder, allerede som 16-årig tegneundervisning i Hamborg og senere mulighed for at tage en kunstneruddannelse i München.

Hun vendte tilbage til Flensborg i 1904. Sommermånederne tilbragte hun i den lille fiskerby Steinberghaff ved Gelting Bugt, hvor hun især arbejdede med tegning og forsøgene på at skabe udtryksfulde og ægte menneskeskildringer. Senere samme år rejste hun til København (på cykel!) for at søge inspiration i dansk og nordisk kunst. I vinteren 1904-05 besøgte hun flittigt Københavns kunstudstillinger og kulturliv.

På hjemturen i foråret 1905 cyklede hun via Skagen for at se billeder af Michael Ancher, Christian Krogh og P.S. Krøyer, men især Anna Anchers billeder gjorde stort indtryk på hende og hun fik lyst til oliemaleri igen. Fra Skagen fortsatte hun langs den jyske vestkyst mod Flensborg og gjorde ophold i Klitmøller hen over sommeren. Hun følte sig så godt modtaget at hun hver eneste sommer tog ophold i Klitmøller, senere i Vorupør og Stenbjerg for i det nordvestjyske at finde motiver til sin kunst.

Som 30-årig fik Käte Lassen bestilling på et 30 m² stort vægmaleri i et kapel til en ny menighed i Flensborg-Sporskifte.

Käte Lässens mor døde i 1913. I 1914 udbrøde Første Verdenskrig med dens umenneskelige lidelser. Begge dele påvirkede Käte Lassens kunst, hvor de klare farver forsvandt og blev erstattet mørkegrå, blå og brunlige toner og med ansigter og skikkelser mærket af sorg og smerte. I begyndelsen af 1920'erne vendte livsmodet tilbage og hun begyndte igen at bruge mere levende farver.

I 1928 begyndte Käte Lassen at arbejde med kirkekunst. Hendes første værk er tre mesterlige mosaikbilleder til den tyske kirke i Harreslev med beretningen om Jesu fødsel, korsfæstelse og genopstandelse.

Hendes sidste store værk blev 7 meget store mosaikvinduer i Mariekirken i Flensborg, hvis oprindelige vinduer var blevet ødelagt ved en eksplosionsulykke i sommeren 1945. Vinduerne var gotiske og op til otte meter høje. Hun brugte de sidste 10 år af sit liv på denne enorme opgave.

Käte Lassen døde i 1956.

Kilde: Leif Dahl: Käte Lassen - Tysk maler og kirkemosaik-kunstner. Sønderjysk Månedsskrift, 2/2008.