Gå til leksikonoversigt

Lister Dyb, Slaget i

Steder

Slaget fandt sted 16. maj 1644, hvor Christian 4. under Torstenssonkrigen med sit flagskib “Trefoldigheden” nedkæmpede en svensk-hollandsk forsyningsflåde. På “Trefoldigheden” faldt 11 mand, og skibet var stort set ubeskadiget, mens fjendens flåde blev ødelagt, og 5-800 mand omkom. Ved Havneby står to svenske kanoner fra 1600-tallet, fundet i Lister Dyb.

Af H. E. Sørensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Nicolaj Svendsen: "Søslaget i Listerdyb den 16. maj 1644", Sønderjysk Månedskrift 1935-36

H.E. Sørensen: Rømøs historie. 1977.