Gå til leksikonoversigt

Louisenlund

Steder

Louisenlund er en herregård ved Slien sydøst for Slesvig by, navngivet efter den danske prinsesse Louise, søster til kong Christian 7. og gift med landgreve Carl af Hessen. Han var statholder i Slesvig og havde residens på Gottorp Slot. I 1770 forærede kong Christian 7. en kongelig ladegård ved Slien til landgreveparret, og de lod her Louisenlund opføre 1772-76 som sommerresidens. Slottet gik i arv til hertug Carl på Glücksborg og var i hertugelig besiddelse indtil 1949, hvor familien fik det indrettet til det stadigt eksisterende private gymnasium med kostskole.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.